Regulamin korzystania z witryny www.wintoperk.pl i polityka ochrony danych osobowych

 1. Postanowienia ogólne

Spółka Wintoperk, s.r.o., z siedzibą Nitrianska 103, Partizánske 95801 jako administrator (dalej jako „administrator”) gwarantuje bezpieczeństwo i ochronę powierzonych danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej jako „RODO”) i ustawą nr 18/2018 Dz.U. (zákon č. 18/2018 Z.z.) o ochronie danych osobowych oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami.

2. Dane użytkowników odwiedzających witrynę

Informacje pozyskiwane w trakcie korzystania przez Państwa z naszej witryny wykorzystujemy wyłącznie do celów statystycznych. Pomagają nam dostosowywać witrynę do Państwa potrzeb i optymalizować ją. Nie wykorzystujemy ich do tworzenia osobistych profili użytkowników.

Narzędzia wykorzystywane do analizy i oceny liczby wyświetleń naszej witryny:

Google Analytics

Dane zbierane przez narzędzie Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Dane osobowe zbierane przez narzędzie Analytics są automatycznie usuwane po 26 miesiącach od Państwa ostatniej interakcji z naszą witryną.

3. COOKIES

Podczas korzystania z witryny www.wintoperk.sk w urządzeniu, za pomocą którego użytkownik uzyskuje dostęp do witryny zapisywane są pliki cookies (pliki identyfikacyjne zapewniające monitorowanie aktywności użytkownika w witrynie).

Narzędzia do zapisywania plików Cookies w urządzeniu na podstawie naszej dyspozycji, ważnej umowy pośrednictwa i bieżącej współpracy:

W przypadku udzielenia zgody (akceptacji plików cookies) w urządzeniu użytkownika mogą być zapisywane:

 • tymczasowe pliki cookies, które są automatycznie usuwane po wyłączeniu przeglądarki internetowej użytkownika,
 • długoterminowe pliki cookies, które pozostają w przeglądarce internetowej użytkownika nawet po wyłączeniu urządzenia, za pomocą którego użytkownik uzyskuje dostęp do witryny www.wintoperk.sk (użytkownik może w dowolnym czasie usunąć pliki cookies, a po kilku tygodniach lub miesiącach zostaną automatycznie usunięte).

W przypadku odmowy wyrażenia zgody (braku akceptacji plików cookies w przeglądarce internetowej) administrator nie może zagwarantować pełnej funkcjonalności witryny www.wintoperk.sk, w szczególności nie gwarantuje możliwości udziału w dyskusji w działach blog i magazyn.

Jak usunąć lub zablokować pliki cookies

Mogą Państwo kontrolować wyświetlanie, modyfikować i zmieniać ustawienia zapisywania plików cookies przez spółkę Google poprzez zainstalowanie rozszerzenia dla swojej przeglądarki: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=sk. Mogą Państwo całkowicie zrezygnować z zapisywania plików cookies przez spółkę Google po zainstalowaniu rozszerzenia dla swojej przeglądarki: https://support.google.com/ads/answer/7395996. Aby zablokować pliki cookies innych dostawców, należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej lub wyłączyć obsługę plików cookies w swojej przeglądarce.

W ustawieniach swojej przeglądarki można wybrać, czy pliki cookies mają być zapisywane, na przykład nie zezwalać na żadne pliki cookies lub akceptować pliki cookies tylko na żądanie, albo czy pliki cookies mają być usuwane za każdym razem po zakończeniu korzystania z witryny.

Zarządzania plikami cookies w różnych przeglądarkach:

4. Usługi reklamowe związane z korzystaniem z witryny

Nasza witryna korzysta z usług Google Conversion Tracking i Google Remarketing. Google Conversion Tracking to usługa analityczna udostępniana przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dalej jako „Google”) służąca do mierzenia skuteczności naszych reklam zamieszczonych w Google (AdWords). Jeżeli zostaną Państwo przekierowani do naszej witryny za pośrednictwem reklamy w Google, w Państwa przeglądarce zostanie utworzony plik cookie. Plik ten nie służy do identyfikacji użytkownika.

Google Conversion Tracking umożliwia nam i firmie Google rozpoznawanie, że ktoś kliknął w naszą reklamę zamieszczoną w Google i został przekierowany do naszej witryny. Narzędzie to nie umożliwia nam zobaczenia innych witryn przeglądanych przez użytkownika. Informacje uzyskane za pomocą Google Conversion Tracking służą wyłącznie do tworzenia statystyk dotyczących skuteczności i wykorzystania naszych kampanii AdWords. Nie pozyskujemy ani nie otrzymujemy w związku z tym żadnych informacji, które mogłyby posłużyć do identyfikacji użytkownika.

Ponadto nasza witryna wykorzystuje technologie remarketingowe spółek Google, Netsuccess (system reklamowy Inres) czy AdForm. Dzięki nim do użytkowników, którzy odwiedzili już naszą witrynę może zostać ponownie skierowana reklama profilowana, również na innych witrynach sieci partnerskiej Google, Inres lub Adform. Technologie remarketingowe Google, Inres i Adform również wykorzystują pliki cookies.

Nasza witryna korzysta także z usług Facebook Conversion Pixel i Facebook Remarketing. Facebook Conversion Pixel umożliwia nam i firmie Facebook rozpoznawanie, że ktoś kliknął w naszą reklamę na Facebooku i został przekierowany do naszej witryny. Narzędzie to nie umożliwia nam zobaczenia innych witryn przeglądanych przez użytkownika. Informacje uzyskane za pomocą narzędzia Facebook Conversion Pixel służą wyłącznie do tworzenia statystyk dotyczących skuteczności i wykorzystania naszych kampanii facebookowych. Nie pozyskujemy ani nie otrzymujemy żadnych informacji, które mogłyby posłużyć do identyfikacji użytkownika. Dzięki technologii Facebook Remarketing do użytkowników, którzy odwiedzili już naszą witrynę, może zostać ponownie skierowana reklama profilowana, również na innych stronach portalu Facebook. Nie pozyskujemy i nie otrzymujemy w związku z tym żadnych informacji, którym użytkownikom Facebook wyświetla reklamę profilowaną. Identyfikacja użytkowników nie jest możliwa. Szczegółowe informacje dotyczące celu i zakresu pozyskiwanych informacji oraz przetwarzania danych osobowych przez Facebook, a także możliwości zmiany ustawień dotyczących ochrony prywatności na portalu Facebook, można znaleźć w Zasadach dotyczących danych Facebook.

Jeżeli nie chcą Państwo oglądać reklam dostosowanych do Państwa zainteresowań, mogą je Państwo zablokować w ustawieniach opisanych w punkcie 3. Cookies.

5. Newsletter, czyli e-magazyn

Jeśli chcieliby Państwo otrzymywać bezpłatny newsletter, prosimy o podanie adresu e-mail. Po przesłaniu formularza zgłoszenia otrzymają Państwo e-mail potwierdzający. Subskrypcja newslettera staje się wiążąca po kliknięciu na link przesłany w e-mailu potwierdzającym. Przekazane przez Państwa dane są niezbędne i będą wykorzystywane wyłącznie do przesyłania newslettera. Potwierdzając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa adresu e-mail oraz dobrowolnie przekazanych danych we wskazanym powyżej celu. Dane kontaktowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie w celu dostarczenia i anonimowej oceny statystyk odczytywania wiadomości e-mail, mianowicie:

 • Mailchimp
 • Ecomail
 • MailPoet
 • Inne

Z newslettera można w dowolnym momencie zrezygnować, np. klikając w link zamieszczony u dołu każdej wiadomości e-mail.

Jeżeli w zgłoszeniu dobrowolnie przekażą Państwo swoje dane (imię, nazwisko), będą one wykorzystywane jedynie w celu załączenia osobistego zwrotu grzecznościowego w newsletterze. Dane te można w dowolnym czasie zmienić lub usunąć za pomocą linku znajdującego się u dołu newslettera. W takim wypadku dobrowolnie przekazane dane zostaną natychmiast usunięte lub zmienione zgodnie z Państwa dyspozycją.

6. Dane kontaktowe i formularze on-line 

Jeżeli zwrócą się Państwo o kontakt zwrotny za pośrednictwem e-maila lub któregoś z formularzy kontaktowych na tej witrynie, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora skontaktowania się z użytkownikiem i zaproponowania mu współpracy, udzielenia odpowiedzi lub porady. Przekazanie jakichkolwiek danych osobowych w formularzu kontaktowym on-line ma charakter nieobligatoryjny i dobrowolny; przekazanie niektórych danych jest jednak niezbędne, aby wniosek mógł być przetwarzany.

Gromadzone dane osobowe, które użytkownik może przekazać administratorowi:

 • imię i/lub nazwisko (niezbędne)
 • e-mail (niezbędny)
 • numer telefonu (niezbędny)

Dane do kontaktu są przetwarzane przez wewnętrzny system CRM administratora i/lub przez narzędzia stron trzecich, z którymi administrator ma zawarte stosowne umowy pośrednictwa w zakresie wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych:

 • Pipedrive
 • SalesManago
 • Bitrix24

Wszystkie dane osobowe przekazane za pośrednictwem formularzy on-line są przetwarzane przez okres 3 lat, a następnie automatycznie usuwane z właściwych baz danych.

7. Zabezpieczenie witryny

Wszystkie dane zamieszczone na www.wintoperk.sk i jej subdomenach są chronione połączeniem szyfrowanym za pomocą protokołu SSL, co uniemożliwia ich wyciek podczas transferu lub kontaktu z naszą witryną.

 1. Pouczenie osoby, której dane dotyczą zgodnie z Ustawą (§ 28):
  • Jako osoba, której dane dotyczą na podstawie pisemnego wniosku mają Państwo prawo żądać od administratora:
  • informacji o stanie przetwarzania Państwa danych osobowych w systemie informatycznym, w powszechnie zrozumiałej formie; przy wydawaniu decyzji zgodnie z punktem 2) niniejszego ustępu przysługuje Państwu prawo do zapoznania się z procedurą przetwarzania i oceny operacji,
  • dokładnych informacji o źródle, z którego administrator pozyskał Państwa dane osobowe do przetwarzania, w powszechnie zrozumiałej formie, 
  • kopii (wykazu) Państwa danych osobowych, które są przedmiotem przetwarzania, w powszechnie zrozumiałej formie,
  • sprostowania lub usunięcia nieprawidłowych, niekompletnych lub nieaktualnych danych osobowych, które są przedmiotem przetwarzania,
  • usunięcia danych osobowych, jeżeli cel ich przetwarzania został osiągnięty, jeżeli przedmiotem przetwarzania są dokumenty urzędowe zawierające dane osobowe, mogą Państwo zażądać ich zwrotu,
  • usunięcia danych osobowych, które są przedmiotem przetwarzania, jeżeli doszło do naruszenia przepisów prawa;
  • potwierdzenia, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane czy też nie,
  • zablokowania Państwa danych osobowych z powodu odwołania zgody przed upływem jej ważności, jeżeli administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody.
 2. Jako osobie, której dane dotyczą, przysługuje Państwu prawo na podstawie bezpłatnego pisemnego wniosku lub osobiście w przypadku niecierpiącym zwłoki do wniesienia sprzeciwu i nie zastosowania się do decyzji administratora, która miałaby dla Państwa skutki prawne lub istotne konsekwencje, jeżeli taka decyzja jest wydawana wyłącznie na podstawie czynności zautomatyzowanego przetwarzania Państwa danych osobowych. Mają Państwo prawo żądać od administratora zbadania wydanej decyzji w procedurze odmiennej od zautomatyzowanego przetwarzania, przy czym administrator jest zobowiązany przychylić się do wniosku osoby, której dane dotyczą w taki sposób, że decydującą rolę przy rozpatrywaniu decyzji będzie miała osoba upoważniona; o procedurze rozpatrywania decyzji i jej wyniku zostanie Państwo powiadomione w ciągu 30 dni;
 3. W przypadku podejrzenia, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem mają Państwo zawiadomić urząd ds. ochrony danych osobowych;
 4. Jeżeli osoba, której dane dotyczą nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, jej praw może dochodzić przedstawiciel ustawowy;
 5. Jeżeli osoba, której dane dotyczą nie żyje, praw, które przysługiwały jej zgodnie z niniejszą ustawą, może dochodzić osoba bliska.
 6. Osoba, której dane dotyczą na podstawie pisemnego wniosku ma prawo zgłosić administratorowi sprzeciw wobec 
  • przetwarzania jej danych osobowych, co do których przypuszcza, że są lub będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego bez jej zgody i żądać ich usunięcia,
  • wykorzystywania danych osobowych, o których mowa w § 10 ust. 3 lit. d) Ustawy (tj. tytuł, imię, nazwisko i adres osoby, której dane dotyczą) w celu marketingu bezpośredniego drogą pocztową albo
  • przekazywania danych osobowych, o których mowa w § 10 ust. 3 lit. d) Ustawy (tj. tytuł, imię, nazwisko i adres osoby, której dane dotyczą) w celu marketingu bezpośredniego.